Straatnaamborden in Haarlem

Straatnaamborden in Haarlem In deze ontwerpen voor een serie straatnaamborden in Haarlem is een driedeling in wijktypen gemaakt. Dierbare elementen zijn zorgvuldig bewaard, maar verschillen in detail en materialisering, passend bij het wijktype en uitgaande van het...

Artist impressions

Artist impressions Diverse visualisaties voor acquisitieprojecten gemaakt in opdracht van Wibaut Projectontwikkeling. Stedenbouwkundige verkenningen die gemaakt zijn door Mark van der Heide Urban Design.  Illustraties voor een meervoudige opdracht voor Hamburg...

Tekstwand Waterpark Moerenburg

Tekstwand Waterpark Moerenburg Ontwerp voor een entreepoort en waterpaviljoen met een tekstwand voor Waterpark Moerenburg, in opdracht van Waterschap De Dommel. De teksten op de poort verwijzen naar de geschiedenis van de waterzuivering in Tilburg en naar de oorsprong...

aE Journal van TU Delft

aE Journal van TU Delft Huisstijl en vormgeving van aE Journal, een wetenschappelijke uitgave van de vakgroep Architectural Engineering aan de Technische Universiteit Delft. aE Journal geeft inzicht in de masteropleiding en toont recent werk van studenten van de...

Entreepoort park Groot Vijversburg

Entreepoort park Groot Vijversburg Het historische park Groot Vijversburg in Tytsjerk is voor het grootste deel aangelegd in de 19e eeuw. Bezoekers kunnen wandelen over de vele slingerpaadjes en genieten van Villa Vijversburg, de grot, de blauwe koepel, de...