Over de nieuwe architect

Marie Curiebrug in Amsterdam

Snelbindertrappen in Nijmegen

Startblokken voor starters

Gele trap woonhuis in Haarlem

Gedicht Anne Vegter a/d Waalkade

Waterputdeksel Bloemenheuvel

Handboek 'Maquettes'

Dijkbouwdoos van Noord-Holland

Entreepoort Park Groot Vijversburg

Bouwstenen | relatiegeschenk

Het Thuisblijvertje

Klimaattafel van Noord-Holland

Grafmonument in Bloemendaal

Straatnaamborden in Leiden

Parmasingelbrug in Nijmegen

Interieur AIP in Groningen

1000 x Mooi Fryslân

Artist impressions

Tekstwand Waterpark Moerenburg

Straatnaamborden in Haarlem

Gevelsteen De Gouden Straatjes

Herdenkingsmunt Market Garden

Herinrichting Synagoge Groningen

Kindermondzorgcentrum Snoet

Waalkade in Nijmegen

Pergola's in Amsterdam-West

Tribune VVA/Spartaan

Interieur Museum Wierdenland

aE journal van de TU Delft

Straatverlichting Spui Den Haag