Waalkade in Nijmegen

Om overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen, meer ruimte aan de rivieren. Deze maatregelen langs de IJssel, Lek, Maas en Waal vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. In het complexe project Ruimte voor de Waal bij Nijmegen-Lent werkte Bureau Arjan Karssen werkte met Thijs Asselbergs architectuurcentrale en HNS landschapsarchitecten aan een reeks opgaven waar civiele architectuur, landschappelijk en industrieel ontwerp elkaar raken.

De dijk bij Nijmegen-Lent is 350 meter landinwaarts verlegd. Zo is er ruimte ontstaan voor een nevengeul voor de Waal die bij hoogwater extra capaciteit biedt voor de waterafvoer, zodat minder opstuwing optreedt. Met deze ingreep is in het hart van Nijmegen een langgerekt eiland ontstaan dat wordt ingericht voor wonen, cultuur, natuur en recreatie. Om het eiland te verbinden met de noordoever van de Waal, is de monumentale Waalbrug verlengd en zijn drie nieuwe bruggen gebouwd. Het totale project is in 2016 gereedgekomen en was in handen van aannemerscombinatie i-Lent.

Voor de Snelbinder, een fietsbrug die aan de spoorbrug over de Waal is bevestigd, werd een ranke trappartij ontworpen die fietsers en voetgangers een verkorte aanlanding biedt op de noordoever van de Waal. De nieuwe Parmasingelbrug verbindt de bestaande Prins Mauritssingel met de Verlengde Waalbrug en kruist daarbij de Watersingel. De wandbekleding van betonelementen met een lamellenpatroon is bepalend voor de robuuste uitstraling van de brug.

Tot slot gaf het team vorm aan de nieuwe, harde kade. Deze nieuwe waterkering strekt zich uit tussen de Waalbrug en de spoorbrug en heeft de vorm van een hellend vlak met bestrating dat afloopt in het water. De kade kreeg de gedaante van een stedelijke ruimte met tal van mogelijkheden om te wandelen, te recreëren en van het uitzicht te genieten op het terras of bij de aanlegsteigers. Op de Waalkade siert een gedicht van Anne Vegter, voormalig Dichter des Vaderlands. Het ontwerp is gemaakt door Bureau Arjan Karssen.