Klimaattafel provincie Noord-Holland

Deze maquettetafel van het Groen Kapitaal voor de provincie Noord-Holland biedt inzicht in de aanpassingen die men aan de eigen woning kan doen voor het behalen van de klimaatdoelen. De tafel is bedoeld om bij burgers meer bewustwording en kennis omtrent klimaatverandering te creëren bij de burgers en vergemakkelijkt het voor de provincie om hierover met burgers in gesprek te gaan.