Interieur AIP in Groningen

Ontwerp voor een informatiewand en het interactieve programma Middag-Humsterland, in opdracht van het Archeologisch Informatiepunt AIP in Ezinge, Groningen. De wand verwijst naar het Groninger cultuurlandschap en de traditionele dorpen. Het interactieve programma is een unit dat als een vrij object in de ruimte staat, waarin audio en een interactief scherm zijn geïntegreerd. Het geheel is in één materiaal en kleur afgewerkt.