Herstel van de Wierdijk

Posted · Add Comment

Voorstel voor herstel en behoud van de Wierdijk

Onderzoek naar het in stand houden van de culturele waarde van de Wierdijk bij een eventuele nieuwe ingebruikname als waterkerend element. Maar: de dijk is óók en vooral de uitkomst van eeuwen sociale dynamiek van het eiland Wieringen. Het voorstel voor herstel van de Wierdijk heeft deze dynamiek als uitgangspunt. We hebben een onderzoek gedaan naar de dijk, het eiland en de polders om tot een methode voor ontwikkeling te komen die voortkomt uit en verbonden is met het eiland en de polder. Ontwerp en methodiek als één entiteit.

In opdracht van Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland. In samenwerking met Ketter & Co (Irene Fortuyn en Arno Vriends).