Waterpark Moerenburg

Posted · Add Comment

Ontwerp Entreepoort en Waterpaviljoen met tekstwand

Ontwerp voor een entreepoort en waterpaviljoen met tekstwand voor Waterpark Moerenburg, in opdracht van Waterschap De Dommel. De teksten op de poort verwijzen naar de geschiedenis van de waterzuivering in Tilburg en naar de oorsprong van het water dat daar in het filter gebufferd en gereinigd wordt. In samenwerking met Irene Fortuyn.